– Dødsstraff og pisking har i Pakistan tradisjonelt vært straffen for tiltalte som blir funnet skyldig i alvorlige forbrytelser som drap og sexovergrep. Men en nyere pakistansk lovbestemmelse forbyr i praksis pisking, sier Norges ambassadør, Janis Bjørn Kanavin, i Pakistan til NTB.

Dermed er det ikke riktig, slik enkelte medier har opplyst, at Rahilas far, hennes morfar og familiens sjåfør både risikerer inntil 100 piskeslag og dødsstraff dersom pakistansk rett finner dem skyldig i drapet på, eller i medvirkning til drapet på, Rahila Iqbal.

Mener å ha bevis

Pakistansk politiet mener å kunne bevise at Rahila Iqbal ble offer for æresdrap. Ifølge obduksjonsrapporten var den norsk-pakistanske kvinnen neddopet og hadde spor av sæd i kroppen da hun ble funnet død i en elv for snart et halvt år siden.

Pakistansk politi mener ifølge tiltalen at faren, som har norsk statsborgerskap, planla voldtekten og drapet.

Ambassadør Kanavin sier til NTB at norske myndigheter har gjort Norges syn på dødsstraff kjent for pakistanske justismyndigheter.

Vet ikke når

Norsk Utenriksdepartement er ennå ikke informert om når rettssaken mot de tiltalte i Rahila-saken starter.

I Justisdepartementet får NTB opplyst at det er UDs ansvar å sikre at norske statsborgere får en rimelig rettergang dersom de stilles for retten i utlandet. Etter at eventuell fellende dom foreligger har Justisdepartementet ansvaret for å håndtere saken dersom dømte norske statsborgere ønsker å sone i Norge.