21-åringen var samboer med moren til den 5 år gamle jenten. I midten av juli, mens moren var på jobb, begikk han et alvorlig overgrep mot stedatteren.

Han ble pågrepet og siktet dagen etter. I politiavhør tilsto han forholdet, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet var ferdig med etterforskningen allerede i slutten av juli. Før påtaleansvarlig politijurist i saken, politiadvokat Øyvind Haukland, sendte sin innstilling til statsadvokatene 10. august, ble siktelsen utvidet.

Lovens strengeste

21-åringen er siktet etter straffeloven paragraf 192, voldtektsbestemmelsen, og paragraf 195, som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år. Siktelsen er utvidet til å omfatte den delen av paragraf 195 som omhandler de groveste overgrepene. Med denne endringen gikk strafferammen fra maks 10 til 21 års fengsel, lovens strengeste straff.

I tillegg er 21-åringen siktet etter paragraf 199, om «seksuell omgang medd fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt». For dette er strafferammen inntil 5 års fengsel.

Politiadvokat Haukland opplyser at saken er oversendt statsadvokatene for påtaleavgjørelse. Men påtalemyndigheten venter fortsatt på analyseresultater fra Rettsmedisinsk institutt (RMI).

— Vi venter fortsatt på svar på de tekniske undersøkelsene. Inntil det skjer, får vi ikke noen endelig påtaleavgjørelse. Vi får heller ikke berammet saken i tingretten, sier Haukland til Aftenbladet.

— Det er beklagelig når RMI forsinker en straffesak på denne måten. Min klient ønsker å bli ferdig med saken for å lette prosessen for seg selv, fornærmede og alle rundt, sier 21-åringens forsvarer, advokat Christian Faye Ree.

Ettersom strafferammen er 21 års fengsel, skal saken også sendes riksadvokaten for vurdering.

I varetekt

Den siktede har vært varetektsfengslet siden 12. juli. Etter at Stavanger tingrett 26. juli ga politiet medhold i å forlenge fengslingen med åtte nye uker, anket han til Gulating lagmannsrett.

Lagmannsretten forkastet anken, da den var enig med tingretten i at det ville støte den allmenne rettsfølelsen å slippe siktede ut etter et så alvorlig overgrep. 21-åringen blir trolig sittende i varetekt inntil det foreligger rettskraftig dom.