Riksadvokat Tor-Aksel Busch anker både skyldspørsmålet og straffeutmålingen mot Lars Grønnerød, opplyser fungerende statsadvokat Morten Yggeseth. Dermed blir det ny full rettsrunde i Eidsivating lagmannsrett med det samme utgangspunktet som i Nes herredsrett: Grønnerød vil sammen med ekteparet Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland stå tiltalt for medvirkning til overlagt trippeldrap. I lagmannsretten ble ekteparet Orderud og Kirkemo Haukeland funnet skyldige i medvirkning til trippeldrapene i kårboligen på Orderud gård natt til 22. mai 1999, da Kristian og Marie Orderud og datteren Anne Orderud Paust ble skutt. Dommen på 21 års fengsel for samtlige ble anket på stedet. Lars Grønnerød ble som den fjerde tiltalte dømt til to år og seks måneders fengsel for uaktsom medvirkning til drap.