Ringheim brukte et flysimulatorprogram til å lure politiet. Han oppga å være pilot i et Cessna småfly som hadde motorproblemer vest for Karmøy i Rogaland. Politiet slo full alarm, og varslet Hovedredningssentralen på Sola. To helikoptere, to overvåkingsfly og seks båter deltok i leteaksjonen.

Ved 17.30-tida ringte Ringheim Bergens Tidende for å fortelle om bløffen. Han var svært fornøyd med å ha lurt politiet.

— De har sendt masse helikoptere ut i Nordsjøen, sa Ringheim.

Politiet fant ved 18.00-tida ut at det antakeligvis var Ringheim som hadde vært på ferde, men de torde ikke avblåse leteaksjonen før det var bekreftet.

Det skjedde ikke før Ringheims forsvarer ringte politiet ved 19.15-tida. Da ble alle fly, helikoptere og båter kalt tilbake.

PÅ FERDE IGJEN: Ved 16.30-tida i dag lurte Richard Ringheim politiet til å tro at han var pilot i et Cessna-fly som holdt på å styrte.