I 1996 hadde Hasselt kun ni busser. De fraktet knappe 1000 passasjerer hver dag. I dag er det 46 busser som kjører nonstop fra tidlig morgen til sent på kveld.

Over 20 ulike linjer gjør at 92 prosent av byens innbyggere har et busstopp innen 500 meter fra seg. Rundt 13.000 benytter seg av bussene hver dag, viser sjåførenes tellinger. I sommer feiret Hasselt gratispassasjer nummer 35 millioner. Det gjorde kommunen ved å betale gratis buss for handlende fra alle nabobyene en lørdag.

– Men hva med de åtte prosentene som ikke bor ved et busstopp?

– Ingen problem. De kan bare ringe, så kommer det en liten buss og henter dem og kjører dem der de vil, svarer Beenders.

– Gratis drosje. med andre ord? Det høres nesten for godt ut til å være sant.

– Ja, det kan du si. Men de må gi beskjed to timer før, slik at vi rekker å planlegge. Og de må holde seg innenfor kommunegrensen. Poenget er at mobilitet er en rettighet som alle har. Da må vi legge til rette for det, sier Beenders.

Odd Mehus