Veien skal holdes åpen, men samferdselspolitisk talsmann Odd Holten i KrF sier at det nå er flertall for å holde øye med villreinstammen i området. Komiteen satser på at Direktoratet for Naturforvaltning og Vegdirektoratet skal ha et nært samarbeid om å vurdere stengning i visse situasjoner.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gått sterkt inn for vinterstengning av riksvei 7, fordi brøyting av denne veien hindrer villreinen i å utnytte beiteområder nord på Hardangervidda. Vegdirektoratet har derimot ønsket å holde veien åpen.

(NTB)