Etter syv år med rød-grønn regjering, og en økning i bevilgningen fra 4,5 til 9,6 milliarder: Jernbaneverket har ikke klart å få ned reisetiden, de har ikke oversikt over prosjektene, de kan ikke dokumentere effektivitet og de mangler kapasitet og kompetanse til de skal gjøre for å forbedre jernbanenettet. Alt dette ifølge rapporten som riksrevisor Jørgen Kosmo la frem torsdag formiddag.

Somletog på Bergensbanen

I 1998 brukte toget mellom Bergen og Oslo 6 timer og 29 minutter. 12 år senere er dette forbedret til 6 timer og 26 minutter, altså omtrent samme tid.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa skriver i et svar til Riksrevisjonen at det ikke er håp om noen umiddelbar bedring de neste årene.

— Slik statsråden vurderer det, er det lite realistisk å forvente at jernbanetilbudet i løpet av få år vil bli vesentlig bedre, selv om bevilgningene er økt i betydelig grad, heter det i brevet fra Kleppa til Kosmo.

Punktligheten på alle regiontogene ligger på 79 prosent, men en gledelig nyhet finnes: Lokaltoget mellom Bergen og Arna har bedret seg. Etter et fall ned mot 84 prosent for seks år siden, er regularitet gjennom Ulrikstunnelen nå oppe i 91 prosent.

Prisdobling i Fløen

Et av de mange jernbaneprosjektene som har fått penger, men ikke er bygget, er dobbeltsporet mellom Bergens stasjon og Fløen. Dette har dessuten økt i pris med 54 prosent, selv om det ikke er realisert. Da planen for dobbeltsporet kom i 2006, var prislappen 281 millioner. Nå er prosjektet stoppet, men prisen har fortsatt å vokse. Den er nå på 433 millioner, om den måtte bli ferdigstilt.

Ifølge Riksrevisjonen var det 28 av 38 planlagte tiltak som ikke ble igangsatt i perioden 2006–2009. Dette gjaldt rassikring og tiltak for økt tunnelsikkerhet, blant annet.

Mangler folk

Utsettelsen at Bergen-Fløen er begrunnet med manglende folk. Rapporten fra Stortingets revisjon avdekker et betydelig problem for Jernbaneverket. Særlig mannskap som har ansvar for signalanleggene er mangelvare. Systemet er særnorsk, folkene som kan betjene det blir stadig eldre, og snart blir de pensjonister.

Norsk Jernbaneskole uttaler til revisjonen at utfordringene knyttet til signalkompetanse trolig vil vare i nye 10 til 15 år, til den europeiske Rail Trafific Managmenent System (ERTMS), er installert og tatt i bruk på jernbanen her i landet.