Riksrevisjonen har gransket barnevernet i over ett år og i en foreløpige rapport stiller revisjonen spørsmål ved om barn som blir plassert i fosterhjem, eller på institusjon, får de trygge og gode oppvekstvilkårene de har krav på. Dette er det Barne— og familiedepartementet (BFD) som har ansvaret for.

I tillegg får landets fylkeskommuner og den kommunale barnevernstjenesten hard medfart.

— Undersøkelsen viser at det er vesentlige svakheter på alle tre forvaltningsnivåene, skriver Riksrevisjonen.

7430 barn

Rapporten tar i hovedsak for seg barn som plasseres utenfor hjemmet. I Norge var det ved utgangen fjoråret 7.430 barn som var plassert utenfor hjemmet.

Fylkeskommunene får kritikk for at de ikke har opprettet et tilstrekkelig antall egnede institusjonsplasser, og rundt halvparten av fylkeskommunene oppgir at de ikke alltid plasserer barn i det mest egnede tiltaket. Flere fylkeskommuner har ikke oppdatert sine planer på flere år.

Mangelfulle rutiner

Halvparten av de undersøkte kommunene har ikke rutiner for kontakt med barn plassert i fosterhjem, og mangelfulle rutiner for oppfølging av fosterforeldre. Nærmere 70 prosent av kommunene mangler rutiner for kontakt med barn i institusjon.

Barne- og familieminister Laila Dåvøy ønsker ikke å kommentere den foreløpige rapporten før hun har gitt sitt svar til Riksrevisjonen.

(NTB)