Riksrevisjonen har gransket sykehusdriften i halvannet år etter at innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført i 1997 og nå foreligger resultatet, skriver Dagens Næringsliv.

— Undersøkelsen viser at det ikke har vært god nok kostnadskontroll i sektoren etter ISF, heter det i rapporten som snart oversendes Stortinget fra Riksrevisjonen.

Mens sykehusene mener årets samlede rekordunderskudd på 2 milliarder kroner i stor grad skyldes økt behandling av pasienter, fastslår Riksrevisjonen i sin rapport at veksten i behandlinger har vært høyere enn det har vær finansielt grunnlag for.

Riksrevisjonen reagerer også på at mange av landets sykehus mangler gode styrings- og rapporteringssystemer.

(NTB)