Riksrevisjonen ser dette som særlig alvorlig fordi dette regnskapet omfatter en betydelig del av statsregnskapets inntektsside.

Heller ikke regnskapet for Norges veterinærhøgskole ble godkjent.

— Men alt i alt står det relativt bra til med regnskapsførselen i staten, sa riksrevisor Bjarne Mørk-Eidem da nye rapporter fra Riksrevisjonen ble presentert fredag.

I fjor var det fem ulike etater som ikke fikk godkjent sine regnskap.

(NTB)