Helsetilsynet i Oslo og Akershus mener at Rikshospitalet ikke hadde tett nok oppfølging av Mehmets mor før hun fødte en dødfødt datter etter sju måneders svangerskap. Sykehuset gjorde ingen forsøk på å sikre stamceller fra den dødfødte jenta, og det er dette fylkeslegen reagerer på, skriver VG Nett.

— Rikshospitalet burde ha sikret pasienten tettere oppfølging under oppholdet, og har ikke opptrådt forsvarlig på dette punktet, sier fylkeslege Petter Schou, som ber sykehuset kontrollere sine rutiner.

Mehmet Yildiz kan bli helbredet av blodsykdommen beta-thalassemi major ved hjelp av beinmargstransplantasjon fra en bror eller søster. Foreldrene ønsket tillatelse til gentesting av befruktede egg for å sikre at et nytt barn både er friskt og har vevsforlikelighet med Mehmet.

Etter en opphetet politisk debatt fikk Mehmets foreldre dispensasjon fra bioteknologiloven og dermed lov til å genteste et befruktet egg. Da søsteren ble dødfødt etter sju måneder, gjorde imidlertid ikke Rikshospitalet noe for å sikre stamceller fra jenta, noe som kunne hjulpet Mehmet med å bli frisk.