Rikshospitalet mener ferskt og utestet blod er nødvendig for å redde livet til visse hjertepasienter.

Ettersom de behandlende leger ved Rikshospitalet hevder det utestede blodet kan redde liv, finner vi ikke grunn til å stoppe leveransene. Vi ber likevel Helsetilsynet vurdere denne saken, sier avdelingsoverlege Hans Erik Heier i Blodbanken.NTB