Sykehuset har nå anmeldt mannen som skal ha forsøkt å selge opplysningene videre.

De hemmelige dokumentene er anbudsdokumenter til sykepleiervikar-anbudet i Helse Sør. Dokumentene skal bare være tilgjengelige for innkjøpsavdelingen ved Rikshospitalet og brukergruppen ved de andre helseforetakene i Helse Sør.

Personen som skal ha fått tilgang til dokumentene, skal ha forsøkt å selge informasjonen til fire av anbyderne. Gjennom å få tilgang til denne informasjonen ville anbyderne kunne sammenligne egne og andre aktørers anbud. Det ville gitt anbyderne med denne informasjonen et stort konkurransefortrinn, melder VG Nett.

– Vet foreløpig ikke om dokumentene er på avveie, men vi har blitt kontaktet av flere anbydere som har fått tilbud om å kjøpe informasjonen, sier fungerende administrerende direktør Stein Vaaler.

Han sier sykehuset har stengt nettsidene og politianmeldt forholdet. Anbudsdokumentene har vært lagt ut på et passordbeskyttet område på internett, der de har vært til konfidensiell evaluering hos brukergruppene ved helseforetakene i Helse Sør. Dette området ligger utenfor Rikshospitalets datanett.