Punktene som sykehuset ber Helsetilsynet om å vurdere, dreier seg om både vannkraner, gjennomstikkskap, lysregulering og andelen isolater. I et brev til Helsetilsynet går det fram at Rikshospitalet mener det over tid kan etablere seg fuktighet med soppdannelser i gjennomstikkskap for bekken på sengepostene, med bakgrunn i de løsninger som er valgt. Sykehuset vil at Helsetilsynet vurderer kvaliteten på gjennomstikkskap i rustfritt stål, en skaptype som ifølge brevet har vært sykehusets primære ønske hele tiden. Ved isolater og operasjonssaler er det montert vannkraner som medisinsk personell mener ikke gir god nok hygiene. Kranene er plassert i isolatsluser og i desinfeksjonsrom ved operasjonssaler _ steder der nøyaktig håndhygiene er svært viktig. Kranene er installert 90 steder, og kan stenges med albuen. Men i brevet Rikshospitalet har sendt Helsetilsynet, heter det at det er nødvendig å bøye knær og rygg for å få betjent hendelen på kranene.

NTB