– Vi har sett programmet, og vi vil innhente nærmere opplysninger fra de berørte parter, det vil si Oslo politidistrikt, Rogaland politidistrikt og Økokrim, for å avklare nærmere hva som er skjedd, sier førstestatsadvokat Kjerstin Kvande ved Riksadvokaten til NTB.

Hun legger til at Riksadvokaten ikke kan basere seg utelukkende på informasjon som er kommet fram i NRK-programmet, som hun mener viser bare én side av saken.