Riksadvokaten tar ut tiltale mot moren i den Christoffer-saken. Det kommer frem i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Christoffer Gjerstad Kihle døde i 2005 av skader forårsaket av vold. Stefaren er dømt til seks års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge under særdeles skjerpende omstendigheter.

Saken har vakt betydelig oppsikt fordi verken skole, sykehus eller barnevern reagerte på at gutten i lang tid kom på skolen med synlige skader og blåmerker.

I februar 2005 ble han funnet død i sin egen seng, med omfattende skader og med munn og nese tilstoppet av papir.

Moren har tidligere ikke vært tiltalt, selv om dommene mot stefaren sier at gutten ble sviktet av moren. I vår besluttet Riksadvokaten at hun skulle settes under etterforskning, og idag har Riksadvokaten tatt ut tiltale mot moren for legemsfornærmelse med døden til følge.

I beslutningen om å ta ut tiltale, skriver Riksadvokaten at moren forhold seg passiv for vedvarende vold mot sønnen, og at dette gir henne et medvirkningsansvar ved senere voldsutøvelse.

Saken er ventet å komme opp før Tønsberg tingrett i høst.