I et brev til Justisdepartementet slår Busch fast at dette «er en uholdbar situasjon». Han varsler nye tiltak, retningslinjer og rutiner, skriver Dagbladet.

I 2003 ble 24,7 prosent av de voldtektstiltalte frifunnet. I 2004, som er siste tilgjengelige årsstatistikk, var tallet steget til hele 40,5 prosent.

Advokat Heidi Ysen, som har lang erfaring som bistandsadvokat og forsvarer i voldtektssaker, mener politi og påtalemyndighet bør gå i seg selv.

– Over 40 i frifinnelsesprosent i voldtektssaker er et veldig høyt tall. Jeg vet ikke med sikkerhet hva årsaken kan være. Vi må imidlertid håpe og tro at de som er i domstolene, forholder seg til bevisene, og da må det etter min mening være noe galt med etterforskningen og påtalemyndighetens vurdering av om bevisene holder til domfellelse, sier Ysen.