I et brev til Justisdepartementet skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch at han forstår at Justis— og Sosialdepartementet synes det haster å få satt planene ut i livet.

— Men tidsaspektet alene bør ikke tvinge frem iverksettelsen av en ordning hvor grunnleggende spørsmål ikke er løst, og knapt problematisert og drøftet. Ingen - aller minst fremtidige brukere av sprøyterom - kan være tjent med lettvinte løsninger, skriver Busch.

Seks organisasjoner som arbeider mot rusmisbruk, mener Riksadvokatens brev må få regjeringen til å droppe sprøyterommene.

— Brevet kan ikke forstås på en annen måte enn at Riksadvokaten stiller seg sterkt kritisk til både det juridiske innholdet i saken og måten den har blitt behandlet på, heter det i en pressemelding fra organisasjonene.

De ber sosialministeren heller satse på offensive tiltak, hjelp og omsorg.

(NTB)