Hensikten er å finne ut om Jernbaneverket fremdeles driver i strid med forskrifter i Jernbaneloven.

-Vi ønsker flere opplysninger, er den knappe kommentaren fra Riksadvokatens kontor om saken.

Riksadvokaten har nå sendt brev til selskapene som er blitt etterforsket — deriblant Jernbaneverket. I et brev som er sendt til Jernbaneverket og de etterforskede selskapene bes det om svar på flere spørsmål om barrierer mot ulykker i forhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets planer.

Også NSB, Jernbanetilsynet og Samferdselsdepartementet har fått brev fra Riksadvokaten.NTB