ARNE COLLIANDER

– Han har en frist på 14 dager på seg til å vurdere dette spørsmålet, sier aktor, statsadvokat Olav H. Thue.

Han og hans kollega Jørn S. Maurud var stort sett fornøyd med rettens konklusjoner.

– Tre av de fire tiltalte ble dømt helt i tråd med tiltalebeslutningen, oppsummerer de to aktorene.

– For Per, Veronica og Kristin har retten lagt vår bevisvurdering til grunn i sine premisser, sier Olav H. Thue.