I Stavanger tingrett ble disse tre dømt til henholdsvis 19 års fengsel, forvaring i inntil 16 år, og 17 års fengsel.

Statsadvokat Tor Christian Carlsen opplyser til NTB at Riksadvokaten mener Toska bør idømmes forvaring, at tidsrammen for Schumanns forvaringsstraff bør økes til 21 år, og at Erling Havnå bør dømmes til 21 års fengsel. Havnå ble i Stavanger tingrett dømt både for NOKAS-ranet og ranet av Postens brevsenter i Oslo i 2003.

– Riksadvokaten har godtatt dommene for de øvrige ti som er dømt for ranet på NOKAS den 5. april 2004. Men det er tatt forbehold om at det kan bli aktuelt å legge ned samme påstander som i tingretten, når saken kommer opp i Gulating lagmannsrett til høsten, opplyser Carlsen.