.Dermed er det klart at dommene mot alle de 12 domfelte i første omgang kommer til å bli behandlet av Høyesteretts kjæremålsutvalg, som avgjør om sakene slipper gjennom til avgjørelse i Høyesterett.

Tidligere har Metkel Betew, Dan Pettersen. William Pettersen og Thomas Ingebrigtsen anket over straffutmålingen, og Statsadvokatene i Rogaland har levert motanke i Ingebrigtsens sak.

Godtok dommen

De åtte øvrige domfelte godtok lagmannsrettens dom. Men også deres saker vil nå bli behandlet av Høyesterett.

Riksadvokatens anke over straffutmålingen gjelder David Toska, Kjell Alrich Schumann, Erling Havnå, Metkel Betew, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen, Dan Pettersen og Johnny Thendrup.

Straffutmåling Gulating lagmannsrett dømte ranslagets leder David Toska til 15 års fengsel. Kjell Alrich Schumann, som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland, fikk 13 års fengsel. Erling Havnå ble kjent skyldig både i NOKAS-ranet og ranet av Postens brevsenter, og fikk en dom på 14 års fengsel.

De øvrige fikk følgende straffer: Metkel Betew inntil 12 års forvaring, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku og Johnny Thendrup 11 års fengsel, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen og Dan Pettersen åtte års fengsel, William Pettersen fire års fengsel, og Thomas Ingebrigtsen fengsel i tre år.