— Dette er en gledens dag. Jeg er svært stolt over å utnevne Norges andre kvinnelige biskop, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Hun understreker at valget sto mellom to svært gode kandidater, begge med et solid kirkelig votum.

— Da ble det til slutt avgjørende for meg å få tilført bispekollegiet en ny kvinnelig biskop, sier statsråd Svarstad Haugland i en kommentar.

Laila Riksaasen Dahl er sokneprest i Nittedal prestegjeld i Akershus, hvor hun tidligere har vært både kateket og kapellan. I tillegg har hun vært lærer ved Menighetsfakultetet. Hun tok teologisk embetseksamen i 1990 og ble ordinert til prestetjeneste i 1993. Hun var den første kvinnelige prest som ble redaktør av tidsskriftet Luthersk Kirketidende, og hun har vært medlem av både Borg bispedømmeråd og Kirkerådet.

Utnevnelsen av Laila Riksaasen Dahl bygger på et solid kirkelig votum. Først ble hun nominert av Tunsberg bispedømmeråd som en av fem kandidater. Ved avstemningen, hvor blant andre prestene og menighetsrådene i bispedømmet deltok sammen med landets proster og teologiske professorer, kom hun på andreplass. Deretter var det klart flertall i Kirkerådet som foreslo henne på førsteplass. Hun var den eneste av de aktuelle kandidatene som var innstilt av samtlige biskoper, og flertallet av biskopene hadde henne også på førsteplass.

Laila Riksaasen Dahl overtar bispeembetet i Tunsberg etter Sigurd Osberg som går av med pensjon 1. desember i år.

NY BISKOP: Laila Riksaasen Dahl.