Det er en av hovedkonklusjonene i en omfattende rapport som FNs barnefond (UNICEF) offentliggjorde i går. Undersøkelsen sammenlikner barns situasjon og trivsel i 21 av verdens rikeste stater (OECD-landene) og åtte andre europeiske land.

Rikdom gir ikke automatisk lykkelige og fornøyde barn. Norge blir vurdert som det nest beste landet materielt sett. Likevel er det bare barn i Portugal og Polen som er mindre tilfredse enn norske barn.

«Tankekors»

– Rikdom alene gjør ikke norske barn lykkelige. Det er et stort tankekors at norske barn kommer dårligere ut enn svenske og nederlandske barn på tross av vår suverene velstand, sier Kjersti Fløgstad, generalsekretær i UNICEF Norge.

UNICEF har målt landene på 40 indikatorer for barns velferd. Foruten den materielle situasjonen, er også helse, utdanning, barns forhold til foreldre og jevnaldrende, livsførsel og risiko tatt med. Ifølge FN-organisasjonen er dette den første undersøkelsen i sitt slag.

Av de 21 OECD-landene som er undersøkt, havner Norge totalt sett på en 7. plass, og bak våre nordiske naboer i Sverige, Danmark og Finland. På toppen av listen troner Nederland. Helt i bunn ligger Storbritannia og USA.

Eksemplet Tsjekkia

Undersøkelsen fastslår klart at det ikke er noen sammenheng mellom barns opplevelse av lykke og landets økonomiske situasjon. Tsjekkiske barn er for eksempel høyt på trivselsskalaen, men langt nede på listen over materiell velstand.

Rapporten er utarbeidet av UNICEFs forskningssenter Innocenti i Italia, og er ifølge organisasjonen den første sammenliknende undersøkelsen som også fanger opp barns oppfatninger av egen hverdag og livssituasjon.

Om norske barn, konkluderer undersøkelsen blant annet:

N Ingen europeiske trives bedre på skolen enn de norske. Samtidig kommer de dårlig ut på kunnskapsmålingene i den såkalte PISA-undersøkelsen, med 18. plass av 25 land. I denne rangeringen er 15-åringers leseferdigheter og kunnskap i matematikk og naturfag målt.

Det gode liv?

– Kanskje ser ikke lenger norske barn og foreldre på kunnskap som nødvendig for å få et godt liv, sier Kjersti Fløgstad.

Men om kunnskapsnivået ikke er på topp, kan ikke norske barn klage over mangel på hjelpemidler. Undersøkelsen viser at de har best tilgang av alle til utstyr som PCer, internett og bøker.

Norske barn er mindre fysisk aktive enn sine jevnaldrende i de fleste andre landene (18. plass). De er heller ikke de fredeligste eller «minst utagerende».

Finske barn sloss minst, mens de norske havner på en 7. plass. Ingen er mer involvert i fysiske krangler enn de tsjekkiske og ungarske barna. Når det gjelder mobbing kommer Norge omtrent ut midt på treet med en 12. plass. Minst mobbing er det i Sverige.