I går hastet begge hjem fra utenlandsopphold for å håndtere situasjonen etter brannen om bord i «Fjord Champion».

— Det viktigste er mannskapet, sier Arne Viste.

Viste er daglig leder i driftsselskapet Champion Tankers, og sammen med Kvalheim medeier Champion Shipping, som eier skipene. De to har spesialisert seg på frakt av matolje, en spesialisering som har vært lønnsom.

Det siste offentlig tilgjengelig regnskapet for Champion Shipping er for 2003. Da eide Kvalheim og Viste helt eller delvis seks skip, som seilte inn 200 millioner kroner i fraktinntekter og ga et overskudd før skatt på 26 millioner.

«2003 var et godt år for rederiet og selskapets økonomiske situasjon er meget bra», konkluderer de i årsberetningen.

Viste og Kvalheim har spesialisert seg på frakt av matolje.

De investerte nylig rundt 400 millioner kroner i tre tankskip, og økte sin egen flåte til ni skip. I tillegg opererer selskapet også to skip for andre.

Fra 2007 må alle skipene som frakter matolje, ha dobbelt skrog for å hindre lekkasjer ved kollisjoner og grunnstøtinger.

«Fjord Champion» er ett av de fire skipene i Champion Shippings flåte som bare har enkelt skrog i dag, og som må ut av trafikk om knappe to år. Men Arne Viste avviser at det er et problem i forbindelsen med brannen.

— I denne saken har det ingen betydning, sier Viste.