— Dette kan skape klasseskiller gjennom flere generasjoner, sier forsker Ivar Pettersen til Dagsavisen.

Pettersen, som er stipendiat ved NTNU i Trondheim, skal fredag forsvare sin doktorgradsavhandling der han har sett på sammenhengen mellom inntekt og helse. Studien viser at foreldres inntekt henger sammen med hvor mye tid barna deres bruker på fysisk fostring.

Sunne barn - høyere lønn - Barn av foreldre som tjener godt, driver med mer fysisk aktivitet enn barn av dem som tjener mindre, sier Pettersen

Forklaringen kan være kan være at mange aktiviteter koster penger.

— Man kan også tenke seg at foreldre i lavinntektsyrker som jobber turnus har større problemer med å følge opp barnas aktivisering, sier Pettersen.

Barnas aktivitetsnivå kan forme store deler av livene deres. Ivar Pettersen fant at barn med ambisjoner om videre utdannelse i større grad har sunnere livsstil enn dem med lavere ambisjoner. Fysisk aktivitet gir bedre helse, og høy utdanning gir høyere lønn.

Klasseskille - For å si det litt enkelt: Hvis Per og Kari tjener godt, er det stor sjanse for at barna deres blir mer aktive, får bedre helse, tar høyere utdanning og tjener bedre enn barn av folk med lavere inntekt. Dette fester seg trolig i generasjoner, mener Pettersen.

Han understreker at det kan være mange andre faktorer som påvirker aktivitet, helse, utdanning og inntekt. Men samtidig viser han til at fysisk aktivitet i tidlig alder uansett legger grunnlaget for aktivitet og helse senere i livet.

Er det sammenheng mellom sosial status og helse? Si din mening her:

AKTIVE BARN: Bildet er fra Åsane Cykelklubbs multisportstafett.
Martin Eilertsen (Arkivfoto)