På rekke og rad framførte opposisjonspartiene sin mistillit til statsråden under debatten om revidert nasjonalbudsjett fredag. Argumentasjonen var den samme hos alle, nemlig at regjeringen gjennom flere rapporter hadde fått klare advarsler om at framdriftsplanen ville sprekke, men at disse opplysningene ikke ble formidlet til Stortinget.

Aps parlamentariske leder Helga Pedersen avviste også påstandene om at regjeringen har holdt opplysninger tilbake, og slo fast at mistillitsforslaget blir avvist.

KrF-leder Dagfinn Høybråten ville vite om Riis-Johansen tar noen form for selvkritikk, eller om han nå i ettertid ser at noe kunne ha vært håndtert bedre overfor Stortinget.

Stortinget fikk beskjed — Nei, jeg kan ikke det. De anbefalingene vi fikk fra Gassnova om skrittvis framdrift, er Stortinget blitt orientert om. Den rapporten som Høyre viser til som avgjørende for sin beslutning om å foreslå mistillit, har to konklusjoner. Den ene er at arbeidet er krevende, den andre er at rensing er mulig i 2014, sier Riis-Johansen.

Olje- og energiministeren fastholder at alle parter fram til våren i år arbeidet med det mål for øye å få til full rensing i 2014, men at regjeringen ved påsketider fikk en anbefaling om å utsette beslutningen om å starte fullskalarensing.

— Jeg har hele tiden overholdt den grunnlovsfestede informasjonsplikten overfor Stortinget, og vil komme tilbake til Stortinget etter hvert som arbeidet skrider fram. Neste anledning blir statsbudsjettet for 2011, sa Riis-Johansen.

Holdt tilbake Frps Ketil Solvik-Olsen fastholder at regjeringen bevisst holdt tilbake opplysninger om forsinkelser ved Mongstad og sier at Riis-Johansen ikke har Stortingets tillit.

Solvik-Olsen mener det eneste begrunnelsen for å holde disse opplysningene tilbake, må være at regjeringen ikke ønsket en debatt om månelandingsprosjektet under valgkampen i fjor.

— Gjentatte ganger fikk regjeringen klare advarsler fra Gassnova og Statoil om at fullrensing i 2014 var urealistisk. Disse opplysningene ble ikke brakt videre til Stortinget, sa Solvik-Olsen.

Høyres Nikolai Astrup slutter seg til påstandene om at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) har ført Stortinget bak lyset ved ikke å viderebringe klare advarsler om forsinket framdrift.

— Alle rapporter trakk i samme retning. Vi fikk ikke tilgang til disse opplysningene. Høyre mener derfor at Riis-Johansen ikke har Stortingets tillit, sa Astrup.