— Jeg vet hva jeg selv har visst og ikke visst, og jeg kan fastslå at dette kjente jeg ikke til, sier olje- og energiministeren til NTB på telefon fra São Paulo i Brasil.

Men det har ved nærmere gjennomgang av ulike partidokumenter dukket opp et forhold som kompliserer saken. Partiregnskapet som ble behandlet på et landsstyremøte 9.–10. april i år, inneholder en fotnote som nevner bidraget fra kraftselskapet Eidsiva Energi, et av de to som har gitt store pengegaver.

Dette regnskapet, inkludert fotnoten, ble altså behandlet før konsesjonen ble gitt. Riis-Johansen sier at han ikke var klar over disse forholdene, men at han ser det kan skape uklarhet.

Deltok ikke

— Jeg deltok ikke på det omtalte landsstyremøtet, og kjente følgelig ikke til disse opplysningene. Men for å oppklare enhver usikkerhet rundt min habilitet, har jeg bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en vurdering, sier Riis-Johansen.

Han vil ikke kommentere påstander om internt partirot, som skal ha ført til at han ikke fikk kjennskap til de store pengegavene som ble gitt til et prosjekt som lå midt i hans ansvarsområde som statsråd, og attpåtil havnet i partikassen like før konsesjonene ble tildelt av et Sp-styrt departement.

Partileder Liv Signe Navarsete innrømmer at hele landsstyret kjente til pengegavene, bare ikke Riis-Johansen. Hans statssekretær Sigrid Hjørnegård deltok på det omtalte møtet, men opplysningene om pengegaven ble angivelig ikke formidlet videre til statsråden. Navarsete kunne torsdag ikke gi noen god forklaring på dette.

Full klarhet

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) krever full klarhet i alle forhold rundt de omstridte pengegavene til Senterpartiet. Men han svarer ikke på om han selv vil gripe aktivt inn i saken på noen måte.

Etter å ha åpnet Aps landsstyremøte torsdag med en nesten én time lang tale om pleie og omsorg, ble statsministeren bombardert av pressen med spørsmål om gaver, tillit, skatteunndragelser og sist, men ikke minst, ulovlige pengegaver på 700.000 kroner til Sp fra offentlig eide energiselskaper.

— Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har stilt gode og viktige spørsmål, og de må bli grundig besvart av olje- og energiministeren. Det er avgjørende med full tillit til behandlingen av konsesjonssaker, sa Stoltenberg i en pause i programmet.

Etter litt frem og tilbake forsikret statsministeren at han stadig har full tillit til olje- og energiminister Riis-Johansen (Sp). Men han vil ikke kommentere spørsmålet om Riis-Johansens habilitet i forbindelse med konsesjoner innvilget de energiselskaper som ga pengegaver.

Alt må frem

— Hvordan dette spørsmålet har vært håndtert, er akkurat det Stortinget skal gå nærmere inn i. Nå får vi ta ting i riktig rekkefølge. Jeg har full tiltro til at alle spørsmål rundt Sps gaver vil bli belyst, slik at tilliten til konsesjonssaker blir opprettholdt, sa Stoltenberg.

Senterpartiet fikk til sammen 850.000 kroner til et prosjektet om fornybar kraft som ble startet mot slutten av 2008. Forutsetningen for gjennomføringen av prosjektet var at det skulle være selvfinansiert, noe som i praksis betyr at partiet måtte hente inn finansiering utenfra.

Troms kraft ga 200.000 kroner, Eidsiva Energi ga 500.000 kroner, mens Glommen Skogeierforening ga 150.000 kroner. Det er de to første pengegavene som er i strid med hva partier kan motta.

Det skal ikke ha blitt ført eget prosjektregnskap, og pengebidragene ble ført som partistøtte i fjor og redegjort for i år. At bidragene fra de to kraftselskapene brøt med partiloven ble oppdaget i forbindelse med en internkontroll i sommer. Pengene er betalt tilbake. Eidsiva Energi beklager i dag at bedriften ga 500.000 kroner til Senterpartiets prosjekt om fornybar energi.