— Jeg må gå igjennom hva som er skjedd sammen med Mattilsynet og få inn deres faglige vurde-ringer over helga. Så det er litt tidlig ut fra det jeg vet nå å si noe om hva som bør gjøres, sier matmi-nisteren til NTB.

Riis-Johansen er bekymret over at bakterien kan ha havnet i norsk kjøttdeig, og slår fast at enhver sak av denne typen er én sak for mye.

– Jeg synes ikke dette er noe hyggelig. Det er beklagelig at noe slikt kan skje, for det skal ikke skje, sier Riis-Johansen.

Han understreker at det er for tidlig i prosessen til å trekke noen konklusjoner om hva smitten kan skyldes, men lover at myndighetene vil gjøre det de kan for å hindre at det skal skje igjen.

– Jeg skjønner jo om folk får en viss uro i seg. Det er alvorlig når unger blir syke. Men jeg mener jo at matvaretryggheten i Norge er veldig god og at folk flest ikke bør bekymre seg, sier Riis-Johansen.

– Saken viser bare viktigheten av å ha 100 prosent fokus på matvaretrygghet i Norge. Vi skal være best på det, lover matministeren.