Richard Herrmann ble født i Larvik og virket gjennom karrieren som journalist, kåsør og forfatter.

Han var NRKs korrespondent i London fra 1964 til 1977, etter først å ha jobbet for Reuters i samme by. Han var kjent for en rekke innsiktsfulle kåserier, reportasjer og bøker om britenes historie og dagligliv. Senere var han sentral i starten av NRK P2.

Richard Herrmann mottok gjennom karrieren priser som Honorary Member av Order of the British Empire (MBE) og Riksmålsforbundets litteraturpris.

STEMMEN FRA LONDON: For etterkrigsgenerasjonen er Richard Herrmann aller mest kjent som "stemmen fra London".