– Det er disse forhold siktelsen går ut på, men det betyr ikke at tiltalen nødvendigvis blir den samme, sier førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen til NTB. Han sier siktelsen ble tatt ut i mars i år og at noe av bakgrunnen for utformingen var at saken ikke skulle bli foreldet.

Holm Ringen håper at påtaleavgjørelsen kan bli truffet i september eller oktober.

Mye vil avhenge av timeplanen for de siktedes advokater som bistår sine klienter under avhør og annen etterforskning som Økokrim foretar. I tillegg til revisorene er også firmaet Ernst & Young siktet i saken.

Delt ansvar

Revisjonsfirmaet er for øvrig allerede dømt til å betale 100 millioner kroner i erstatning til Nordea for de tapene banken ble påført etter konkursen i Sponsor Service.

Denne saken ble ført som en sivilrettslig sak der Nordea krevde revisjonsfirmaet for 200 millioner kroner. Retten kom imidlertid til at verken revisor eller banken hadde gjort en god nok jobb i forhold til Sponsor Service.

Dermed ble ansvaret delt mellom dem og kravet fra banken ble halvert av retten.

Viktig prinsippsak

Holm Ringen sier en sak mot revisorene er prinsipielt meget interessant. Han vet ikke om siktelsen er sammenfallende med den tiltalen som er tatt ut mot revisor i Finance Credit-saken, men sier sakene handler om det samme.

– Revisors rolle i et selskap er å føre kontroll. Hvis det svikter, slik vi har sett i denne saken, kan det få store konsekvenser, slik vi også har sett, sier Holm Ringen.

Det er førstestatsadvokat Morten Eriksen som skal føre saken mot revisorene i Finance Credit-saken. Det er avsatt nesten to måneder til denne saken i høst.

Mens Ernst & Young er firmaet som hadde ansvaret for Sponsor Service, er det KPMG som er tiltalt for Finance Credit-revisjonen. I begge tilfelle er det to av Norges største revisjonsselskaper.