Revidert nasjonalbudsjett 2004

Kommunal og regionalminister Erna Solbergs fremlegging av kommuneproposisjonen kan sees her fra klokken 1130

Olje— og energiminister Einar Steensnæs presentasjon av petroleumsvirksomheten finner du her fra klokken 1300

Samlesiden for videooverføring av pressekonferansene finner du på denne siden

Til høyre finner du dagens saker om revidert nasjonalbudsjett, kommuneproposisjonen og stortingsmeldingen om petroleumsvirksomheten.