De to har vært rektor og prorektor siden 1. august 1997.

Styret var enstemmig i sin avgjørelse, heter det i en pressemelding fra Handelshøyskolen BI.