Avtalen vil berøre mange mennesker, uten at arbeids— og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) mandag kunne si nøyaktig hvor mange som har fått avslag.

Irak er blant landene det har kommet flest asylsøkere fra de siste årene. I 2008 søkte 2.512 irakere asyl her i landet, i 2007 var tallet 1.227, viser foreløpig statistikk fra Utlendingsdirektoratet.

Men avtalen betyr ikke at den omstridte Mulla Krekar, som er irakisk kurder, må reise fra Norge.

Risikerer dødsstraff

– Krekar blir ikke sendt tilbake, for han risikerer fremdeles dødsstraff i Irak. Det ville bryte med Norges internasjonale forpliktelser å sende ham tilbake nå, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Støre understreker at Norge deltar i kampen for å få de landene som fremdeles praktiserer dødsstraff til å endre sin politikk. Dersom Irak opphever dødsstraffen, vil Krekar bli sendt ut av Norge i løpet av kort tid.

– Jeg er glad for at det nå er enighet om en avtale som etablerer mekanismer for samarbeidet med irakiske myndigheter om retur i ordnede former av irakere som ikke har gyldig grunn for opphold i Norge, sier Støre.

Hjem med tvang

Inkluderingsminister Dag Terje Andersen sier at regjeringen i utgangspunktet vil at alle med endelig avslag skal returnere frivillig, men at avtalen gir grunnlag for å tvangsreturnere dem som nekter å forlate Norge.

– Dette er i utgangspunktet en avtale om tvangsretur, men slike avtaler kan stimulere til at flere benytter seg av frivillig retur, sier Dag Terje Andersen.

De som reiser frivillig vil få en returpakke med økonomisk støtte, blant annet en reetableringsstøtte på 25.000 kroner. Slik skal det unngås at de som kommer tilbake blir til byrde for det irakiske samfunnet.

Ikke hele Irak

– Det er helt i tråd med vanlig praksis at norske myndigheter søker å returnere dem som har fått avslag. Det vi er opptatt av er at det blir gjort på en måte som er etter anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger, sier generalsekretær Morten Tjessem i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til NTB.

Etter hva NOAS har fått opplyst er det ikke hele Irak som ansees som trygt å returnere til. Opplysningene gikk mandag kveld ut på at det blir regnet som trygt i sør og nord, mens Sentral-Irak ikke ble ansett som forsvarlig å sende avslåtte asylsøkere tilbake til. Dette er i tråd med hva FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) også mener.

– Det er imidlertid divergens mellom norske myndigheter og UNHCR på et punkt og det er i randsonen mellom det kurdiske Nord-Irak og Sentral-Irak. Der mener UNHCR at det fremdeles er så usikkert at ingen fra disse områdene bør returneres enda, sier Tjessem.

– Færre vil komme

Ordningen med frivillig retur har eksistert en stund, men så langt har bare om lag 200 personer benyttet seg av frivillige ordninger. Avtalen om tvangsutsendelse inngår i regjeringens tiltak for å redusere tilstrømningen av asylsøkere uten beskyttelsesbehov.

– I Sverige, som er det landet som har tatt imot flest irakiske asylsøkere, gikk andelen ubegrunnede søknader ned da en avtale om tilbakesendelse forelå, sier Andersen.

For noen dager siden undertegnet Danmark og Irak en avtale om tvangsutsendelse av asylsøkere fra Irak. Den betyr at nærmere 300 asylsøkere som har fått avslag på sine søknader, blir sendt hjem. (©NTB)

Avtalen betyr ikke at den omstridte Mulla Krekar, som er irakisk kurder, må reise fra Norge.
Terje Bendiksby / SCANPIX
Krekar blir ikke sendt tilbake, for han risikerer fremdeles dødsstraff i Irak, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Ørjan Deisz