Signalene i LO-huset på Gardermoen er ikke å ta feil av. Unge som eldre funksjonærer i forskjellige virksomheter innen bakketjenesten er sinte. Flere av dem er blitt så oppbrakt at de er blitt sykemeldt. Vedtaket som Braathens-styret og bedriftsforsamling fattet mandag ettermiddag var ventet, men føltes tirsdag fortsatt urettferdig.

Støtteerklæringer er kommet fra alle hold, og bærer bud om at funksjonærene fortsatt må stå på for å hevde det de mener er deres rettigheter.

Og Braathens-vedtaket mandag var bare et døgn gammelt før det forelå en kampstrategi fra funksjonærklubben, med vekt på eventuell politisk markering og en rettslig belysning av overføring av de bakkeansatte i Braathens til Scandinavian Ground Services (SGS).

Sentralt

— Dette er to av de mest sentrale elementene i strategien. I tillegg er det et poeng for oss å få ut så mye info om hva som ligger i vedtaket fra mandag, sier leder i Braathens Funksjonærklubb (BFK), Peggy Hessen Følsvik, til NTB.

Funksjonærklubben hadde tirsdag innkalt selskapets lokale tillitsvalgte fra Svalbard til Kristiansand til drøfting og reaksjon på det vedtak som Braathens-styret og bedriftsforsamling fattet mandag. Hessen Følsvik sier at det er en kraftig interesse for en politisk markering blant de tillitsvalgte.

— Men intet konkret er vedtatt. Vi må ha en viss tid til å diskutere dette, og det gjenstår å se om de øvrige klubber i selskapet er interessert i en slik markering, sier Følsvik og politisk nestleder i Handel og Kontor, Stein Kristiansen, til NTB.

Stevning

I strategien ligger også en vurdering om BFK har muligheter til å reise søksmål mot SAS for å få rettslig underkjent SAS- og Braathens-ledelsens syn at overføring av bakkevirksomheten til det nye selskapet SGS ikke er en virksomhetsoverdragelse. LO-advokat Sigurd-Øyvind Kambestad er trukket inn i dette arbeidet, fordi han allerede sammen med en kollega har utarbeidet en betenkning om dette. De konkluderer med at dette er en virksomhetsoverdragelse. Da må overtallighetsberegningen også omfatte SAS, og bedriftsansiennitet skal overføres ved ansettelse i SGS.

LO-advokat Kambestad sier til NTB at det ikke er nødvendig å vente med en rettssak til det eventuelt foreligger oppsigelser fra dem som ikke ønsker å benytte seg av Braathens overgangstilbud.

— Om retten kommer til at det ikke dreier seg om en virksomhetsoverdragelse, er det likevel på sin plass å få vurdert om den prosessen som Braathens har satt i gang i strid med lov og avtaleverk, sier advokat Kambestad.

(NTB)