De nye domstolene er: Hedmarken tingrett, Kristiansand tingrett, Sunnmøre tingrett, Sarpsborg tingrett, Bergen tingrett og Midhordland tingrett. Ordningen omfatter nå 20 domstoler.

Rettsmekling er en alternativ metode for å løse tvister i sivile saker, som ble innført som en forsøksordning i 1996. Meningen er at partene skal delta aktivt for å finne en løsning på tvisten, og dommeren kan gå lenger i forsøket på å forlike partene enn hva dommeren ellers har mulighet til.

Forsøksperioden er nå forlenget til 2006 i påvente av en permanent rettsmeklingsordning og en ny tvistelov.

I en evaluering av forsøksordningen ble det konkludert med at den førte til at sivile saker ble avgjort raskere, at sakskostnadene ble lavere og at forholdet mellom partene ble bedret.

(NTB)