HALLGEIR OFTEDAL

Også førsteamanuensis Kari Ormstad fra Rettsmedisinsk Institutt bekreftet at Jan Helge Andersens forklaring kan være riktig når det gjelder drapet av Stine Sofie Sørstrønen, et drap Andersen har tilstått å ha utført.

Forklaringen fra rettsmedisinerne ble ført for lukkede dører, men med pressen og de pårørende tilstede.

Kort tid etter at professor Rognum hadde begynt sin forklaring og vist de første bildene, valgte mødrene til de to drepte jentene å forlate salen. Det var sterke bilder som ble vist for retten.

Viggo Kristiansen løftet ikke blikket verken da bildene fra obduksjonen ble vist eller under forklaringen til professor Rognum. Jan Helge Andersen fulgte med under forklaringen, men så ned i bordplaten da det ble vist bilder.

23. mai i fjor ble de to jentene obdusert ved Rettsmedisinsk Institutt.

Lena Sløgedal Paulsen ble påført tre knivstikk, mens Stine Sofie Sørstrønen ble drept med ett knivstikk. Både Ormstad og Rognum sa at de to jentene relativt raskt ble bevisstløse av knivstikkene, og døde av forblødning.Rettsmedisinerne har gjennom obduksjonen slått klart fast at begge jentene ble utsatt for seksuelle overgrep. Førsteamanuensis Kari Ormstad orienterte retten om de skader jentene ble påført i forbindelse med de seksuelle overgrepene som fant sted.