Rettoppgjøret som starter mandag 19. september blir dermed det dyreste i Norge noensinne.

— Penger er totalt uinteressant i denne sammenheng. Om rettssaken ville kostet tre eller fire ganger mer enn ransutbyttet, så spiller det overhodet ingen rolle. Det som er viktig er at saken blir gjennomført på en verdig og skikkelig måte, og at rettssikkerheten blir ivaretatt, sier sorenskriver Helge Bjørnestad i Stavanger tingrett.

Snakker ikke penger

Han skal administrere saken og liker dårlig at pressen har et økonomisk fokus på rettsrunden.

— I den store sammenhengen skulle det heller ikke bety så mye. En domsmann sa til meg at kostnaden ikke tilsvarer mer enn et par timers pumping på Statfjord-plattformen. Det gir et riktig bilde, sier Bjørnestad.

Bergens Tidende har hentet inn tallene som viser hva det første rettsdramaet i Stavanger vil koste. Det er svimlende summer, hovedsakelig for å dekke et enormt sikkerhetsoppbud og en hel busslast med advokater.

  • Politiet regner med at de kommer til å bruke 25 millioner til bemanning i løpet av de tre månedene saken skal pågå. Hovedposten er lønn, kost og losji til rundt 100 tjenestefolk. Politiet har også gjort en del tekniske investeringer.
  • Domstolsadministrasjonen har så langt budsjettert med 22 millioner i utgifter til leie av menighetshuset, ombygging, leie av parkeringsplasser m.v. En stor del av investeringene er gjort med tanke på ankesaken i lagmannsretten.
  • To millioner brukes til et eget pressesenter som skal ta imot et 100-talls journalister.
  • Stavanger tingrett oppgir ikke noe beløp for sine utgifter. Det virker nærmest å være et prinsipp. Men beregninger BT har gjort viser at de må belage seg på å betale minst 28 millioner.

Lønnsomt forsvar

Hovedregningen kommer fra advokatene, som for tre måneder i retten vil få rundt en halv million hver. Det er i alt 27 advokater. Mange av dem har brukt svært mange timer til forberedelser. Det er derfor ventet at hovedforsvarerne totalt vil kreve minst en million hver. Bare for selve rettsforhandlingene vil det gå med 150.000 kroner daglig til advokatutgifter, viser våre beregninger.

I tillegg har retten utgifter til sakkyndige, vitner og andre aktører som er involvert i saken.

Politimester Olav Sønderland synes i likhet med sorenskriver Bjørnestad at det blir galt å fokusere på penger i en slik sammenheng.

Han sier at politiets beregninger på 25 millioner til saken er nøye vurdert.

— Vi har foretatt en sikkerhetsvurdering opp mot aktørene i saken og bemannet oss der etter. Vi setter ingen prisplass på en slik jobb, sier politimesteren.

— Men for publikum er 75 million mye penger på en sak man vet vil bli anket?

— Det er ikke min jobb å ta stilling til. Vi skal sørge for at saken blir gjennomført på en trygg måte, sier Sønderland.

Menighetshuset på Forus utenfor Stavanger er for ordens skyld leid for et helt år fremover. Det er ventet at ankesaken vil komme opp for Gulating lagmannsrett før sommeren. Da ruller taksameteret igjen - om ikke til 75 nye millioner, så ikke så langt unna. Da skal blant annet en hel jury betales for tre måneders arbeid.