Christensen har nektet enhver befatning med NOKAS-ranet, men Stavanger tingrett tror ikke på hans forklaringer og har dømt ham til 13 års fengsel for NOKAS-ranet. Christensen anket dommen på stedet.

Retten mener det er bevist at 43-åringen var sjåfør av den hvite kassebilen som ble brukt under ranet og at han også holdt vakt i Sørmarka. Retten mener at han ikke deltok i selve ranslaget, men at han var aktivt med i forberedelsene av ranet.

Etter sin analyse av Christensens forklaringer finner retten åtte meget påfallende sammentreff. Retten peker blant annet på det meget påfallende i at Christensen og NOKAS-dømte Erling Havnå den 4. april, dagen før ranet, hentet hver sin bil fra samme sted og at de skal ha møtt hverandre tilfeldig på en bensinstasjon og kjørt sammen fra Arendal til Stavanger denne dagen.

Retten finner det også påfallende at Christensen kvelden før ranet tok en spasertur i fluktrutens trasé i Stavanger og at han ransmorgenen kjørte en hvit kassebil i en spesiell trasé på fluktruten. Retten mener at dette ikke er tilfeldigheter, men resultat av et samarbeid mellom to ransdeltakere. Retten peker også på at Christensen nektet å avgi DNA-prøve, noe retten mener ikke er forenlig med en uskyldig manns opptreden.