Klokken 08.45 ble tingretten i Nokas-saken satt av sorenskriver Helge Bjørnestad. 15 minutter forsinket.

Sorenskriver Bjørnestad har lovet en stram regi på rettssaken, men allerede ved starten sprakk skjema med 15 minutter. Det er i utgangspunktet satt av tre måneder til saken, men ingen blir overrasket om forhandlingene drøyer lengre enn som så.

35 minutter før retten ble satt, ankom den første av tre spesialbygde cellebiler. Konvoien ble kjørt inn i det høysikrede garasjeanlegget bak selve rettssalen. Flere helikoptre surret i luften, og tungt bevæpnet politi fulgte de ranstiltalte. En etter en kom de 13 tiltalte – forberedt på et tre måneder langt rettsdrama. Alle risikerer de lovens strengeste straff. Fem av dem kan få forvaring.

Da de tiltalte kom inn i rettssalen og tok oppstilling på tiltalebenken, ble de møtt av et voldsomt blitzregn.

Rammene for Nokas-rettssaken er så vidtfavnende at det nærmer seg det ubegripelige i lille Norge. Et menighetshus på Forus i Stavanger er omgjort til et ugjennomtrengelig fort. «Rettsfestningen» omgis av gittergjerder og sikkerhetsoppbudet savner sidestykke i norsk rettshistorie.

På plass for å dekke den mest omtalte ranssaken i Norge noensinne er stort sett det som kan krype og gå av krimjournalister i Norge.

David Toska erklærte straffskyld

David Toska erklærte straffskyld, mens Kjell Allrich Schumann nektet da Nokas-saken ble innledet i dag. Erling Havnå erklærte delvis straffskyld, mens Metkel Betwe og Ridvan Halimi nektet.

Erling Havnås erkjente seg delvis skyldig da han ble utspurt av dommeren i tingretten.

Da sorenskriver Helge Bjørnestad spurte Havnås om han var skyldig i ranet av Postens brevsenter nektet Havnå.

Havnå delvis straffskyld På spørsmål om straffskyld i forbindelse med Nokas-ranet erkjente Havnå delvis straffskyld. Det var i seg selv overraskende, fordi det var ventet at Havnås ville nekte for å ha vært med på Nokas-ranet.

Havnås oppga i retten å være utdannet rørlegger.

Alf Henrik Christensen fra Arendal er også tiltalt for Nokas-ranet. Han er teknisk utdannet og er i tillegg utdannet vernepleier. Han erkjente ikke straffskyld.

Vi følger saken, og kommer med stadige oppdateringer.

JAN STIAN VOLD (MMS)