Retten mener at de nye bevisene Økokrim la frem i rettsmøtet mandag i forrige uke ikke holder til å gi skjellig grunn til mistanke om straffbare handlinger.

Tingretten henviser også til at flere av punktene i siktelsen er blitt behandlet i tre forskjellige rettsinstanser tidligere, og at retten ikke ser noen grunn til å endre disse beslutningene.

Økokrim kritiseres av retten for å ha beslaglagt faksen dagen etter at Borgarting lagmannsrett hadde sagt at det ikke forelå skjellig grunn til mistanke mot mullaen.

Politiet beslagla faksen da de ransaket Krekars hjem i april, men trengte rettens godkjenning for å granske minnet i faksmaskinen i et forsøk på å finne ut hvem Krekar har kommunisert med.

Mulla Krekar sa i forrige uke at det er en prinsippsak å få tilbake den beslaglagte faksmaskinen. Krekar lovet at etterforskerne likevel skulle få tilgang til den hvis beslaget ble opphevet.

Politiet håper de kan finne to telefonnumre på telefaksen som kan bekrefte kontakt mellom lederen av Ansar al-Islam og personer med tilknytning til al-Qaida.

Krekar er fremdeles siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 104a, til tross for at Riksadvokaten har slått fast at deltakelse i private militære organisasjoner ikke rammes av loven. Høyesterett har tidligere også nektet politiet å varetektsfengsle mulla Krekar på grunnlag av siktelsen om terrorisme.

I forrige uke skrev Aftenposten at Økokrim etterforsker Krekar for å ha brutt folkeretten og Genèvekonvensjonen. Han skal også etterforskes etter paragraf 107 og 108 i den militære straffelov. Paragrafene går på blant annet oppfordring til selvmordsaksjoner mot sivile mål.

I tillegg arbeider Økokrim med å sikte mullaen etter straffelovens paragraf 160-161 som omhandler bruk av sprengstoff, oppfordring om bruk av dette og anskaffelse av stoffet, ifølge avisen.

mulla Krekar
Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX