HALLGEIR OFTEDAL

Etter at Viggo Kristiansens forsvarer, Tore Pettersen, var ferdig med sin prosedyre like før klokka 13.30 fredag, var det en kort pause før partene fikk anledning til å komme med sine replikker.

Aktor førstestatsadvokat Dahl: — På bakgrunn av forsvarerens prosedyrer frafalles replikk.

Advokat Sveen (bistandsadvokat for Lena Sløgedal Paulsens mor og far): - Når det gjelder oppreisningskravet, er jeg glad for at advokat Fegran mener det er grunn til å betale erstatning til Stine Sofies foreldre. Normen på beløpene er ikke i pakt med den allmenne rettsoppfatning, selv om det er praksis fra Høyesterett. Dette ber jeg retten legge seg på minnet når det gjelder vurderingen av erstatningen. Jeg har ikke oppfattet Høyesterett slik at det er lagt bånd på domstolene, men at det skal utmåles en erstatning etter skjønn.

Jeg vil legge til at forhandlingene har båret preg av respekt for ofrenes minne og de pårørende.

Advokat Bohinen (bistandsadvokat for Ada Sofie Austegard, Stine Sofies mor): - Det er krevd refusjon for kostnader i forbindelse med behovet for barnepass i etterkant av drapene i fjor. Dette har advokat Fegran stilt spørsmålstegn ved. Det er også satt spørsmålstegn ved refusjon av kostnader for en tur til USA for familien i etterkant av drapene. Det er rettspraksis for at slike utgifter kan kreves refundert. Det er kjedelig, for å si det mildt, når det stilles spørsmålstegn ved nøkterne og beskjedne utgifter det anmodes om å få refundert.

Sorenskriver Ree: - Ønsker de øvrige bistandsadvokatene ordet til replikk?

Advokatene Thorvaldsen og Eskedal ristet på hodet. Deretter fikk Andersens forsvarer ordet.

Advokat Fegran: - Kommentarene fra bistandsadvokaten foranlediger ikke ytterligere kommentarer fra min side.

Sorenskriver Ree: - De to tiltalte har anledning til å si noe nå. Jeg ser at Andersen rister på hodet. Rister også Kristiansen på hodet?

Viggo Kristiansen: - Jeg har ikke noe mer å si.

Sorenskriver Ree ga deretter beskjed om at dommen faller neste fredag, 1. juni klokken 13. Deretter ble retten hevet.