Pettersen er i Stavanger tingrett dømt til 15 års fengsel for sin medvirkning til NOKAS-ranet. Han anket dommen på stedet.

Pettersen leide ut sitt hus til David Toska for 10.000 kroner måneden. Toska flyttet aldri inn i huset, og brukte bare ett rom. Pettersen bodde selv i huset under hele utleieperioden.

Utstyr av forskjellig art ble fraktet til boligen. Pettersen fant også flere våpen i huset, og retten mener han derfor måtte forstå at dette var en planleggingsleilighet. Retten mener også at Pettersen har fått informasjon underveis om det planlagte ranet.

Han foretok også en del innkjøp for folk som holdt seg skjult, og det er derfor grunn til at han måtte forstå det som skjedde, mener retten. Han fikk også beskjed om å holde seg borte fra boligen på helt bestemte tidspunkt.