Da var det ikke mer enn vel to timer siden de ankom grendehuset på Frogner hvor Nes herredsrett har holdt til de siste ti ukene – som frie mennesker. Nå venter politiets ventecelle på de tre drapsdømte, i påvente av fengslingsmøtet på Lillestrøm mandag.

For selv om både ekteparet og Kristin Kirkemo Haukeland anket den knusende trippeldrapsdommen, risikerer de tre å måtte sitte i varetekt fram til ankesaken kommer opp for lagmannsretten, trolig en gang ut på høsten. Lars Grønnerød derimot, som ble frifunnet for overlagt drap, men dømt til fengsel i to og et halvt år for uaktsom medvirkning til drap, blir ikke begjært fengslet.

Kom ikke Lars Grønnerød var den eneste av de tiltalte som ikke møtte fram da sorenskriver Trond Våpenstad startet sin opplesning av Orderud-dommen prikk klokka 10 fredag. Ekteparet Per Kristian og Veronica Orderud ankom imidlertid rettslokalet knappe kvarteret før domsavsigelsen startet, mens Kristin Kirkemo Haukeland for siste gang gikk gjennom fotografenes blitzregn rett før Nes herredsrett tok plass ved dommerbordet.

Det skulle ikke gå mange minuttene av opplesningen, før i hvert fall ekteparet Orderud forsto hvor det bar hen. Våpenstad startet med å redegjøre for hva Nes herredsrett mener har vært motivet for trippeldrapet, og nokså raskt konkluderte han med at motivet lå i gårdtvisten.

Våpenstad brukte også to ganger sitater fra et notat som den drepte Anne Orderud Paust skrev før hun døde.

"En rettssak kan føre både til tap av menneskeliv og en økonomisk skittentøyvask som ingen av partene kan leve med", leste Våpenstad fra notatet, en opplesning som fikk Veronica Orderud til å riste fortvilet på hodet.

Nær sammenbrudd Da domsopplesningen startet holdt Veronica Orderud i sin forsvarer advokat Heidi Ysens hånd. I perioder holdt også Heidi Ysen rundt Veronica Orderud som tydelig var i ferd med å bryte sammen.

Det var dørgende stille i rettslokalet mens opplesningen pågikk. Per Kristian Orderud satt med hodet i hendene, henvendt mot dommerbordet, nærmest i en fastfryst stilling. Kristin Kirkemo Haukeland satt dypt konsentrert, akkurat slik hun har gjort under hele rettssaken, og fulgte opplesningen nøye.

Veronica Orderud var den av de tre tiltalte som tydeligst viste med kroppsspråk at hun var dypt uenig i det Våpenstad leste fra dommen.

"En rekke forhold underbygger at ekteparet etter hvert så drap som eneste løsning på den situasjonen de hadde havnet i", leste Våpenstad.

"Nei, nei" hvisket Veronica Orderud, knapt hørbart, og ristet på hodet med et nærmest resignert uttrykk i øynene.

Også da Våpenstad siterte fra hennes dagbok, hvor Veronica Orderud blant annet har skrevet "svina vil ha rettssak" og "jeg ønsker dem døde", ristet 29-åringen på hodet, før hun søkte trøst hos advokat Heidi Ysen. Hennes ektemann Per Kristian Orderud fortsatte å stirre stivt mot dommerbordet.

Moren Det gjorde han også da Våpenstad refererte til det utvilsomt nære forhold som Per Kristian Orderud hadde til sin mor, Marie Orderud, som Nes herredsrett altså mener at Per Kristian Orderud med overlegg har medvirket til å ta livet av.

"Men også her kan det være at hans fortvilelse og frustrasjon ble så dyp at den overskygget dette", leste Våpenstad fra dommen.

Heller ikke da Våpenstad kom til avsnittet om at Per Kristian Orderud skal fradømmes arveretten til Orderud gård, reagerte Per Kristian Orderud synlig.

Men rett før 10.20 ble det for mye for Veronica Orderud. Tydelig i ferd med å bryte totalt sammen, ble hun ført ut av rettslokalet av sin forsvarer Heidi Ysen. Dermed var det bare to av de tiltalte, Per Kristian Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland tilbake da dommer Trond Våpenstad leste opp slutningen som fant Per Kristian og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland skyldig i overlagt drap og dømte dem til 21 års fengsel.

Ikke visste nok For Lars Grønnerøds vedkommende kom retten til at han ikke visste nok om planleggingen av drapene til at han kunne dømmes til overlagt drap. I dommen heter det også at retten finner det usikkert om det skjedde noen planlegging av drapene i juleselskapet 1998 der Lars Grønnerød også var. Men "Grønnerød er sterkt å klandre for at han har overlatt et kraftig, uregistrert skytevåpen til Per Orderud", heter det i dommen.

Videre mener retten at Lars Grønnerød burde ha forstått at drap var et motiv bak ønsket om å få våpenet. Lars Grønnerød ble derfor dømt for uaktsom medvirkning til drap, med en fengselsstraff på to år og seks måneder.

NTB