De to tilfellene er oppdaget hos barn født ved Sykehuset Asker og Bærum i april. Smittekilden er sannsynligvis funnet, og det er liten risiko for at flere skal bli smittet, skriver sykehuset i en pressemelding fredag.

Det ene barnet er fra Asker, det andre fra Bærum. Ingen av barna er alvorlig syke.