Norges Bank varsler renteoppgang i mai eller juni og ytterligere oppgang også etter den tid. Renten ble sist satt opp i mars.

— I tråd med prognosen i inflasjonsrapporten fra mars er det utsikter til en ny renteøkning i løpet av andre kvartal, på rentemøtet i mai eller juni, og en videre renteøkning etter dette, skriver Norges Bank i en pressemelding..

Strategien går ut på at foliorenten bør ligge mellom 2,25 prosent og 3,25 prosent i perioden fram til den neste inflasjonsrapporten legges fram 29. juni, forutsatt at den økonomiske utviklingen blir omtrent som anslått.

Gradvis og hyppig

— Pengepolitikken er innrettet mot at renten settes opp gradvis, i små og ikke hyppige skritt, mot et mer normalt nivå, skriver Norges Bank..

Det var ingen som ventet noen renteøkning i denne omgang etter at det forrige møtet i mars førte til en renteøkning på 0,25 prosentpoeng.

Rentespådommen framover fra analytikerne går ut på at styringsrenten vil være på 2,75 prosent om et halvt år og 3,25-3,5 prosent om ett år.

Krona styrket

Varslene om økt rente i mai eller juni, fikk kronekursen til å gå opp umiddelbart selv om det ikke ble noen renteoppgang onsdag.

Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra sier til dn.no at han tror krona skal styrke seg 3 prosent i forhold til dagens nivå slik at kursen mot euro vil være 7,50 mot seks mot dollar ved årsskiftet.

— Sterkere krone tilsier moderat renteutvikling, med dette må vies opp mot andre faktorer som påvirker prisstigningen, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem på en pressekonferanse etter rentemøtet.

Morten Holm / SCANPIX