Rentene på lån med to års rentebinding leet seg bare 0,1 prosentpoeng i går, og etter noen timers handel var valutakursen omtrent på samme nivå som fra morgenen.

— Noen dramatiske endringer har det ikke vært, sier assisterende banksjef Torleif Berg i Sparebanken Vest.

Han mener rente- og valutamarkedet gjenspeiler at det er små endringer en rød-grønn regjering kan gjøre på kort sikt. Berg spår at regjeringsskiftet ikke vil påvirke markedet før utfallet av forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti begynner å vise seg.

Bekymret Bergesen

Men administrerende direktør Finn Bergesen jr. i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er bekymret.

Han frykter den rødgrønne regjeringen vil:

n Endre arbeidsmiljøloven, slik at det blant annet blir vanskeligere å ansette folk midlertidig. Det gir mindre fleksibilitet for næringslivet, sier Bergesen.

n La være å redusere formuesskatten. Det vil tappe eierne av mindre og mellomstore bedrifter med hele formuen bundet opp i bedriften.

n La miljøhensyn stå i veien for bruk av gasskraft i Norge, og for gass- og oljeutvinning i Barentshavet.

Advarer mot pengeflom

Men Bergesen understreker at NHO alltid har samarbeidet med den sittende regjering. Den tradisjonen skal videreføres også med den rød-grønne regjeringen, selv om det blir en utfordring å forhandle med en regjering der også Sosialistisk Venstreparti er med.

Bergesen advarer den nye regjeringen mot å pøse penger inn kommunesektoren. Det kan gi prisstigning, renteøkning og valutaendringer som svekker eksportrettet næringsliv.

— Vi må ha en stram finanspolitikk, sier Bergesen.

Ja til fond

Valgnatten lovet en av vinneren, Senterpartileder Åslaug Haga, en distriktspolitisk omveltning med ny regjering. Blant annet skal det opprettes fem regionale fond med en kapital på til sammen 20 milliarder kroner. Pengene skal risle over alle som har ideer og pågangsmot, sa Haga.

Bergesen har ingenting mot slike fond, så lenge pengene brukes på ideer og bedrifter i startfasen. Pengemangel for å gjøre ideer om til levedyktige bedrifter er en flaskehals for å skape nye jobber mener NHO-sjefen.

— Vi ønsker mer penger i såkornfasen, sier Bergesen.

Glad for flertallsregjering

Direktør Stein Lier-Hansen i Prosessindustriens Landsforening (PIL) sier til nettavisen dn.no at han tror en flertallsregjering har større sjanser til å føre en helhetlig næringspolitikk enn Bondevik-regjeringen.

PIL organiserer den kraftkrevende industrien, som aluminiumsverkene i Årdal og Høyanger. PIL har lenge klaget over at regjeringen ikke fører en politikk som sikrer denne industrien kraft til vilkår som gjør det mulig å konkurrere med utlandet.

— Det å få en flertallsregjering, som landet ikke har hatt på mange år, kan bidra til å skape den forutsigbarheten som industrien ønsker, sier Lier-Hansen til dn.no.

Forbannet med rikdom

Utlendinger slet igår med å skjønne hvordan en regjering kan bli kastet i økonomiske oppgangstider.

Plager kan komme i mange slags forkledninger. Bare spør Norges avgående statsminister Kjell Magne Bondevik, skriver den britisk avisen Financial Times.

Godt hjulpet av høye oljepriser har Bondeviks regjering gjort en god jobb med økonomien. Derfor er valgnederlaget ekstra pussig å forstå skriver avisen.

Så sent som i forrige uke utropte FN Norge til verdens beste land å bo i for femte år på rad. Men mange velgere, spesielt kvinner, mener myndighetene burde bruke mer av oljeinntektene på offentlige tilbud. Det avgjorde valget, etter Financial Times analyse.

BEKYMRET: NHO-direktør Finn Bergesen jr advarer den nye regjeringen mot å pøse penger inn kommunesektoren. Det kan gi prisstigning, renteøkning og valutaendringer som svekker eksportrettet næringsliv, sier han.<p/>ARKIVFOTO: SCANPIX