KJELL ØSTERBØ

Til tross for økning i den generelle momsen fra årsskiftet så falt prisene med 0,2 prosent fra desember i fjor til januar i år. Det gir håp om lave renter enda lenger.

Prisfallet var såpass mye større enn forventet at DnB NOR som tidligere har spådd en renteoppgang i juni, tror nå at denne først kommer i fjerde kvartal i år.

Den generelle momsen økte fra 24 til 25 prosent fra årsskiftet. Også flere særavgifter blant annet på bil økte, mens matmomsen gikk ned fra 12 til 11 prosent.

Den lave prisveksten fra desember forklares nå med større avslag i januarsalget på klær skotøy og møbler enn tidligere. Samtidig fikk momsøkningen mindre gjennomslag i utsalgsprisene enn forventet.

Siden januar i fjor har den såkalte konsumprisindeksen bare økte med 1,1 prosent. Det som har steget mest er vedlikehold og reparasjoner, alkohol og tobakk samt transport. Prisene på klær, sko, møbler og teletjenester har falt nokså betydelig.

Samme tendensen har vi hatt de siste syv årene.

Særlig prisene på klær og sko har falt med omtrent en tredjedel i forholde til prisnivået i 1998, mens prisene på teletjenester har falt med rundt 20 prosent.