Årsaken er framfor alt at industrilandene i Europa har redusert de forurensende utslippene. Norsk institutt for luftforskning (NILU) har de siste tiårene jevnlig målt endringer i luftforurensingsnivået i luft og vann i Norge.

Nå viser målingene at innholdet av blant annet svovel, nitrogen og flere miljøgifter er det laveste man har sett siden målingene startet. Det betyr mindre sur nedbør og bedre luft— og vannkvalitet.

— Luftkvaliteten er nå så bra at vi er på det nivået vi var før andre verdenskrig. Men fortsatt er det høyere enn det normalt har vært i norsk natur historisk sett, sier avdelingsdirektør i NILU Kjetil Tørseth til NRK. Også i de sårbare polarstrøkene blir det mindre av miljøgiftene DDT og PCB.

— Men det er andre nye miljøgifter som etter hvert blir påvist, og vi vet fortsatt for lite om hvordan miljøgifter transporteres inn i arktiske strøk og avsettes der, sier Tørseth. Fremdeles trenger ferskvann her i landet å bli kalket fordi de er for sure, men om utviklingen fortsetter, blir det snart unødvendig å bruke millioner av kroner på slike tiltak, mener NILU.