ATLE ANDERSSON atle.andersson@bt.noLandbruksminister Bjarne Håkon Hanssen reagerer på opplysningene. Det er det nye nettstedet SpisGodt.no og avisen Jordvett som har kartlagt matvarekjedenes holdning til økologisk mat.Verst i klassen er Rema 1000, som verken vil selge økologiske egg eller Tines økologiske lettrømme. — Disse produktene har vi rett og slett ikke plass til i våre butikker, sier innkjøpssjef for ferskvarer, Arne Tysnes til nettstedet. Rema 1000 nøyer seg med økologisk melk og ost.Både Rema, Rimi eller KIWI kommer dårlig ut av undersøkelsen. Coop Prix, derimot, har et langt bredere utvalg av økologiske varer. Kritikkverdig Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen mener matvarekjedenes vilje til å satse på økologisk mat er kritikkverdig.- Dersom utvalget av økologisk mat var større hos de største matvarekjedene, ville også flere forbrukere handlet økologisk. Etterspørselen etter slike varer er mye større enn mange har vært villige til å ta inn over seg, sier statsråden. På nærbutikken Han er overbevist om at økomaten må finnes der folk vanligvis handler for at det skal bli fart på økolandbruket i Norge. I BT lørdag varslet Hanssen at regjeringen nå vil bruke økonomiske virkemidler for å lokke flere bønder til å satse på en bærekraftig produksjon. - Jeg er interessert i å kjøpe økologisk mat, men jeg er ikke interessert i å kjøre Oslo rundt for å finne disse matvarene. De må finnes på nærbutikken der jeg handler, sier landbruksministeren.